ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ CHEKSOFT
Дана угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів законодавства України, що регулюють правовідносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також право громадян на невтручання в приватне життя і право на самовираження.Компанія «ЧЕКСОФТ», усвідомлюючи важливість забезпечення захисту Ваших персональних даних, підготувала дану Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі по тексту - «Політика конфіденційності».1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:1.1.1. «Адміністрація сайту» - уповноважені співробітники з управління сайтом, що діють від імені Інтернет-магазину компанії «ЧЕКСОФТ», які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до конкретної або ідентифікованої фізичній особі (суб'єкту персональних даних).1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» є обов'язковою вимогою до Адміністратора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої правової підстави.1.1.5. «Користувачем сайту компанії «ЧЕКСОФТ» є особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і використовує його змережею Інтернет1.1.6. «Cookies» - це невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу надсилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.1.1.7. "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ2.1. Використовуючи сайт, а також заповнюючи необхідні поля в контактній формі, користувач підтверджує, що дає згоду компанії «ЧЕКСОФТ» і особам, уповноваженим ним на обробку персональних даних, а також що він є повнолітнім.2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації Сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою здійснення діяльності, спрямованої на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також взаємодії з користувачем, в тому числі за допомогою телекомунікаційних мереж, в тому числі відправки СМС-повідомлень.2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку.2.4. Персональні дані, дозволені до обробки відповідно до цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються ними, наступну інформацію:2.4.1. Повне ім'я Користувача;2.4.2. контактний номер телефону Користувача;2.4.3. адреса електронної пошти;3.ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ3.1. CHEKSOFT використовує особисту інформацію Користувача в наступних цілях:3.1.1. зв'язку з Користувачем, включаючи відправку повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Послуг, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;3.1.4. підвищення якості Послуг, зручності їх використання, розвитку нових Сервісів і Сервісів;3.1.5. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються компанією «ЧЕКСОФТ», про акції, що проводяться ТМ «ЧЕКСОФТ», відповіді на запити, а також виконання «ЧЕКСОФТ» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.4.КАТЕГОРІЇ ЗІБРАНИХ ДАНИХ4.1.До категорій Персональних даних, зібраних сайтом (самостійно або за посередництва третіх осіб), відносяться: Файли cookie та Дані про використання мережевих ресурсів.4.2. Персональні дані можуть бути надані Користувачем самостійно або їх збір може бути автоматично здійснений сайтом при його використанні. Якщо не вказано інше, сайт https://ChekSoft.in.ua використовує файли cookie (або інші інструменти відстеження) для ідентифікації Користувачів і запам'ятовування встановлених ними глобальних налаштувань виключно з метою надання послуги, необхідної Користувачеві.4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, які використовують сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Володільцю.5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження в часі, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям і операторам зв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті ChekSoft.in.ua», включаючи доставку Товару.6. ПРАВА КОРИСТУВАЧАI6.1. Користувачі мають право:6.1.1. з'ясовувати, чи зберігалися його Персональні дані;6.1.2. зв'язатися з Адміністрацією сайту для з'ясування їх змісту і походження;6.1.3. перевірити їх достовірність або попросити доповнити їх;6.1.4. видаляти, оновлювати або виправляти свої Персональні дані;6.1.5. перетворюватися в формат, що забезпечує анонімність;6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються з порушенням законодавства;6.1.7 виступати проти їх обробки на всіх без винятку законних підставах.6.2. Відповідні запити повинні направлятися адміністрації сайту на адресу, вказану в контактній інформації на сайті.7. ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE7.1. Сайт збирає інформацію про Ваші відвідування наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різноманітних технологій, однією з яких є файли cookie. Це дані, які веб-сайт може надіслати у ваш браузер, і вони будуть зберігатися на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.7.2. Файли cookie використовуються для оцінки ефективності роботи веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), для виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації і використання сайту, без збору будь-якої особистої інформації. Також файли cookie можуть використовуватися для формування персонального підходу, заснованого на вже існуючому досвіді взаємодії користувача з сайтом і його перевагах. Згодом ця інформація дозволяє поліпшити користувальницький досвід.8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ8.1. CHEKSOFT вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.8.2. Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту ChekSoft.in.ua. Якщо Користувач переходить на ресурси третіх осіб за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, компанія не несе відповідальності за його дії.9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві за запитом додаткову інформацію щодо конкретних послуг і сервісів або збору та обробки Персональних даних.9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть зберігати файли, в яких фіксується взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати для цієї мети інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).10. ДОДАТКОВІ УМОВИ10.1.Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.10.2.Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними в Правила, Користувач повинен припинити використання сайту і може зажадати від Адміністрації сайту видалити його Персональні дані.